Läuschen un Rimels by Fritz Reuter

Läuschen un Rimels

By Fritz Reuter

  • Release Date: 2011-07-01
  • Genre: Humour
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

De irst, de geiht,
Dit is de tweit';
Will wünschen, dat de't ok noch deiht.
Un wenn hei't dauhn deiht, kann hei gahn,
Ick heww an ehm dat Minig dahn.
Wenn einer dauhn deiht, wat hei deiht,
Denn kann hei nich mihr dauhn, as hei deiht.

keyboard_arrow_up